Azonosítás
Hallgatói kód:

Jelszó: 

Előadások megtekintése video archivumban

Előadások megtekintése
Hol érhető el?
Lehetőség van a diák közötti lapozásra?
Megtekinthetem-e az előadásokat élő közvetítésben?
Milyen feltételek mellett nézhetőek az előadások?
Mit kell tennem, ha a video nem ugyanazt a képet mutatja, amit a kivetítő?
Mit tegyek, ha nem látom a képet?


Szakdolgozat

A szakdolgozat témaválasztásának van-e határideje, illetve mikor tudom meg, hogy elfogadták-e a témaválasztásom?
Hogyan kell leadni a szakdolgozatot?
Hogyan tudom befizetni az államvizsgadíjat?
Hogyan történik a konzulens kijelölése?
Hol találom meg a pontos formai követelményeket (betűnagyság, tartalomjegyzék, hivatkozások stb.)?
Kérhetem-e a szakdolgozatom titkosítását?
Ki fogja bírálni a dolgozatot?
Mennyit késhetek a szakdolgozat leadásával?
Mi szükséges ahhoz, hogy le tudjam adni a szakdolgozatot?
Mi történik, ha valamelyik feltételt nem teljesítem?
Mikor kapom meg a bírálatot?
Mikor kell leadnom a szakdolgozatot?
Milyen formában kapom meg a bírálatot?
Milyen terjedelműnek kell lennie a dolgozatomnak?
Szükséges-e Összefoglalás című fejezetet írni?


Szigorlat

Hogyan tudok jelentkezni a szigorlatra?
Ki van jelen a szóbeli szigorlaton?
Lehet-e egy napon két szigorlatot is tenni?
Mennyi ideig tart a szigorlat?
Mi történik, ha nem tudok részt venni a szigorlaton, de be vagyok jelentkezve?
Miből kell készülnöm a szigorlatra?
Mikor kell a pótdíjat befizetni?
Mikor tudok szigorlatozni?
Mikorra kell jönnöm szigorlatozni?
Mit kell tennem, ha angol nyelven szeretnék szigorlatozni?
Van-e felkészülési idő?


Záróvizsga

Hány szakirányt húzhatok alá?
Hogyan kell jelentkeznem a záróvizsgára?
Hol húzok tételeket?
Hol lesz a záróvizsga?
Kaphatok-e a záróvizsgáról igazolást?
Megkaphatom-e korábban a diplomámat?
Mennyi idő van a kidolgozásra?
Mikor kapom meg végleg az indexet?
Mikor van a diplomaosztó?
Mikor vehetem át a diplomámat, ha a diplomaosztón nem tudok megjelenni?
Mikorra kell jönnöm a záróvizsgára?
Milyen lesz a diplomám minősítése?
Mit kell tennem a jegyzőkönyvvel?
Mit kell tennem az oklevél-mintalappal?
Mit kell tennem, ha angol nyelven szeretnék záróvizsgát tenni?
Előadások megtekintése video archivumban

Előadások megtekintése
Az előadás címére kattintva az előadás megtekinthető egy internet böngésző programban. Először letöltésre kerülnek az előadás slide-jai (modemes kapcsolat esetén ez néhány percet vehet igénybe), majd ezek után megkezdődik a vetítés.
A bal oldalon az előadás kamerájának képét látja, a jobb oldalon pedig a kivetítő tartalmát.
A vetítés automatikusan történik. A videóhoz tartozó slide-okat a program automatikusan lapozza.

Hol érhető el?
Az előadásokat a http://www.mba.bme.hu címről lehet elérni, a „Tantárgyaink” link alatt.
Az előadások felvett anyagai feldolgozásra kerülnek, majd ezt követően kerülnek fel a weblapra.

Lehetőség van a diák közötti lapozásra?
A tartalomjegyzékben válassza ki a kívánt slide-ot. Ennek hatására az előadás erre a pontra ugrik.


Megtekinthetem-e az előadásokat élő közvetítésben?
Sajnos az előadásainkat csak utólag, felvételről tekinthetik meg. Nagyjából az előadás után egy héttel érdemes keresni egy előadás videóját weblapunkon.

Milyen feltételek mellett nézhetőek az előadások?
- internet kapcsolat:
o Nagy sávszélességű kapcsolat (ADSL vagy nagyobb):
jó minőségű kép, jó minőségű hang, előadás slide
o Kis sávszélességű kapcsolat (Modem, ISDN, GPRS, )
gyenge minőségű kép, jó minőségű hang, előadás slide
- RealPlayer 10 ( a Hasznos információk / Felhasználói programok menüből letölthető, 10 Mbyte, vagy http://www.real.com )
A RealPlayer telepítésekor nem ajánljuk az ún. „Google toolbar” telepítését. Ezen kívül annyi megjegyzést tennénk a telepítéshez, hogy ügyeljen az internet kapcsolat sebességének helyes megválasztására. Ettől függően fogja a szerver a küldött videó minőségét beállítani.
- Internet böngésző program


Mit kell tennem, ha a video nem ugyanazt a képet mutatja, amit a kivetítő?
Amennyiben nem az előadás elejétől követi az élő közvetítést, akkor az indulás pillanatában a kivetítő az első slide-ot mutatja. Az előadás folyamán következő első slide-váltáskor szinkronba fog kerülni a video és a kivetítő tartalma.
A tartalomjegyzékből kikeresve a megfelelő slide-ot, ez kézzel is megtehető.Mit tegyek, ha nem látom a képet?
- Amennyiben a számítógépen telepítve van Windows XP Service Pack2, előfordulhat hogy ez blokkolja a videó megjelenését. Erre a böngésző ablak tetején lévő sor figyelmeztet. Erre a megjelenő sorra kattintva, és itt engedélyezve a videó lejátszást, a videó meg fog jelenni.
- Amennyiben tűzfal / proxy mögül használja az internetet, előfordulhat, hogy a videó nem jelenik meg. A video jel közvetítése az 554-es porton keresztül történik, kérdezze meg a rendszergazdát a hálózati beállításokról.
Szakdolgozat

A szakdolgozat témaválasztásának van-e határideje, illetve mikor tudom meg, hogy elfogadták-e a témaválasztásom?
A témaválasztás leadásának nincs határideje, az elküldést követően kb. 1-3 hét elteltével kapnak választ hallgatóink az elfogadással kapcsolatosan. A hallgatónak küldött e-mail részletesen tartalmazza, ha kiegészítésre szorul a szakdolgozat-kiírás.

Hogyan kell leadni a szakdolgozatot?
A szakdolgozatot csak elektronikus formában lehet leadni.

Hogyan tudom befizetni az államvizsgadíjat?
A weben a „Számlarendelés” menüpontban kell megrendelnie a számlát vagy a csekket, amellyel be tudja fizetni a díjat. Külön szeretnénk jelezni, hogy a szakdolgozat leadásának nem a tandíjfizetésről szóló számla, csekk megrendelése a feltétele, hanem az arról szóló befizetési igazolás bemutatása (fax: 463-1740).

Hogyan történik a konzulens kijelölése?
Mi nem biztosítunk konzulenst a szakdolgozat készítéséhez.

Hol találom meg a pontos formai követelményeket (betűnagyság, tartalomjegyzék, hivatkozások stb.)?
A weben található „Szakdolgozat” menüpontban (a template file-ban).

Kérhetem-e a szakdolgozatom titkosítását?
Titkosítást kizárólag az év legelső leadási időpontjában (január-február) tudunk biztosítani. Ennek pontos menete és feltételei megtalálhatók a kiadott Útmutatóban.

Ki fogja bírálni a dolgozatot?
A szakdolgozatot vagy egy már végzett hallgató bírálja vagy az egyetem egy munkatársa. Az adott szakterület oktatója minden esetben jóváhagyja a bírálatot.

Mennyit késhetek a szakdolgozat leadásával?
A szakdolgozat leadásának határidejét szigorúan vesszük, legkésőbb az Útmutatóban meghatározott időpontig lehet leadni.

Mi szükséges ahhoz, hogy le tudjam adni a szakdolgozatot?
Nagyon fontos feltételek: be kell mutatni az alapdiplomát, a tandíjbefizetés (diplomázási díj) igazolását, a nyelvvizsgát (MBA-s hallgatóinknak); meg kell szerezni a szükséges számú kreditpontot; teljesíteni kell legalább egy szakirány követelményeit. A „Szakdolgozat” menüpontban a hallgató maga is ellenőrizni tudja, hogy teljesültek-e a feltételek.

Mi történik, ha valamelyik feltételt nem teljesítem?
Sajnos, addig nem tudja feltölteni az e-szakdolgozatát, amíg ezeket a feltételeket nem teljesíti.

Mikor kapom meg a bírálatot?
Az államvizsga előtt néhány nappal, ez a dátum egyébként szintén szerepel a szakdolgozat-útmutató időpontokkal kapcsolatos táblázatában. A bírálatban nem szerepel a bíráló által javasolt érdemjegy.

Mikor kell leadnom a szakdolgozatot?
Sikeres záróvizsgát legkésőbb az utolsó vizsgájától – nem szigorlat! – számított két éven belül tehet, illetve természetesen ez az időpont vonatkozik a szakdolgozat védésére is. Azaz innen kell visszaszámítani a leadás idejét, a weben található Útmutató utolsó oldalán megtalálható leadási határidők figyelembevételével.

Milyen formában kapom meg a bírálatot?
A bírálat a „Szakdolgozat” menüpont alatt lesz megtekinthető elektronikus formában.

Milyen terjedelműnek kell lennie a dolgozatomnak?
A dolgozat terjedelmével kapcsolatos tudnivalók az Útmutatóban szerepelnek, 35-50 oldal lehet.

Szükséges-e Összefoglalás című fejezetet írni?
Nem szükséges, mert ennek funkcióját veszi át a Tömörítvény fejezet.Szigorlat

Hogyan tudok jelentkezni a szigorlatra?
Ugyanúgy, mint más vizsgákra: a „Jelentkezések” „Vizsgára jelentkezés” menüpontban.

Ki van jelen a szóbeli szigorlaton?
A vizsgabizottság (jellemzően 2 fő) és a hallgatóság. A terembe bárki bejöhet, és belehallgathat a feleletbe.

Lehet-e egy napon két szigorlatot is tenni?
Természetesen, ha mind menedzsment, mind gazdaságtan szigorlatot meghirdettünk arra a napra.

Mennyi ideig tart a szigorlat?
Egy-egy vizsgázó esetén kb. 10 percig tart. A vizsgázó két tételt húz, amelyek minden esetben két különböző diszciplínából valók.

Mi történik, ha nem tudok részt venni a szigorlaton, de be vagyok jelentkezve?
Az ilyen esetekre ugyanaz érvényes, mint a vizsgákra, azaz hibapontot, pótdíjat jelent. A szigorlatok esetében is igaz, hogy a szigorlat napján reggel 06.00-ig lehet lejelentkezni, függetlenül attól, hogy kiküldtük-e már a pontos beosztást vagy sem.

Miből kell készülnöm a szigorlatra?
Mind a menedzsment, mind a gazdaságtan szigorlati tételsorok megtalálhatók a weben („Képzés tantárgyai” menüpont). A tételekről az egyes tárgyak oktatói a szigorlati tárgyak keretében részletesen beszélnek.

Mikor kell a pótdíjat befizetni?
A hibapontok után járó pótdíja(ka)t mindig a következő félév tandíjával együtt kell befizetni.

Mikor tudok szigorlatozni?
Akkor, ha a szigorlati tárgyakból – a szigorlatot megelőzően – sikeres vizsgát tett.
Menedzsment szigorlat esetén: Szervezeti viselkedés, Vezetés, Emberi erőforrás menedzsment, Stratégiai menedzsment.
Gazdaságtan szigorlat esetén: Számvitel, Vállalkozásgazdaságtan alapjai, Vállalati pénzügyek, Pénzügyek alapjai.
A szigorlatok a harmadik félév vizsgaidőszakától kezdődően a ötödik félév vizsgaidőszakának végéig tehetők le a megadott szigorlati időpontokra való előzetes jelentkezés alapján.


Mikorra kell jönnöm szigorlatozni?
A szigorlatot megelőző 1-2 napban küldünk egy SMS-t és e-mailt (amennyiben személyes weblapján e szolgáltatásokat kérte), amelyben közöljük, hogy a szigorlaton mikor kell pontosan megjelennie.

Mit kell tennem, ha angol nyelven szeretnék szigorlatozni?
Ha angol nyelven szeretne szigorlatot tenni, e-mail-ben kell jeleznie a szigorlatot megelőző napokban az iroda e-mail címén (iroda@mba.bme.hu).

Van-e felkészülési idő?
A vizsgázónak kb. tíz perc felkészülési ideje van, éppen annyi, amíg az előző vizsgázó szigorlatozik.Záróvizsga

Hány szakirányt húzhatok alá?
Annyit, amennyit elvégzett, de maximum kettő húzható alá (ha ezt a rendszer nem jelezte automatikusan).

Hogyan kell jelentkeznem a záróvizsgára?
A záróvizsgára szakdolgozata leadásával automatikusan jelentkezik.

Hol húzok tételeket?
Tételeket a záróvizsga helyszínén (az adott teremben) kell húznia (a gép sorsolja).

Hol lesz a záróvizsga?
Az e-mail és SMS, melyben közöljük, hány órakor kell megjelennie záróvizsgára, tartalmazza a pontos helyét is a záróvizsgának.

Kaphatok-e a záróvizsgáról igazolást?
A hallgató külön kérésére abszolutórium-igazolást állítunk ki. Az igazolást a záróvizsgától számított 1-2 héten belül tudjuk átadni a Hallgatói irodában, illetve igény szerint postázni tudjuk.

Megkaphatom-e korábban a diplomámat?
Az oklevelet sajnos korábban nem tudjuk átadni, erre legkorábban a diplomaosztón kerülhet sor.

Mennyi idő van a kidolgozásra?
Annyi idő van a kihúzott záróvizsga-tételek kidolgozására, amíg az előző hallgató vizsgázik (kb. 30 perc).

Mikor kapom meg végleg az indexet?
A diplomaosztó napján kapja meg a papír alapú fekete indexet.

Mikor van a diplomaosztó?
Évente két alkalommal tartunk diplomaosztót: májusban és decemberben. Ezekre nem kell jelentkezni. Ha valaki tudja előre, hogy nem tud részt venni a diplomaosztón, akkor kérjük, ezt előre jelezze. A diplomaosztó előtt néhány nappal minden hallgatónkat értesítjük SMS-ben, illetve e-mail-ben a diplomaosztó pontos időpontjáról.

Mikor vehetem át a diplomámat, ha a diplomaosztón nem tudok megjelenni?
Az oklevelét ebben az esetben csak a diplomaosztó időpontja után veheti át a Hallgatói irodában, ügyfélfogadási időben.

Mikorra kell jönnöm a záróvizsgára?
SMS-ben, illetve e-mail-ben értesítjük hallgatóinkat arról, hogy kinek hány órára kell jönnie (ehhez a személyes weboldalán a szükséges szolgáltatásokat kérvényeznie kell). Kérjük, hogy legyenek pontosak!

Milyen lesz a diplomám minősítése?
Minősítés nem kerül a diplomába, az csak az indexben lesz megtalálható. A pontos számítás a TVSz. 4. §-ában megtalálható.

Mit kell tennem a jegyzőkönyvvel?
A választott szakirányt alá kell húzni (ha ezt a rendszer nem jelezte automatikusan).

Mit kell tennem az oklevél-mintalappal?
Figyelmesen el kell olvasni, és ha valami hiba van benne, ceruzával ki kell javítani. Ezután kérjük aláírni, és a lakcímet megadni. FIGYELEM: a mintalapon szereplő adatok kerülnek bele az oklevelébe. Ha itt hibák vannak, akkor az oklevél is hibásan lesz kiállítva. Hibásan kiállított oklevél pótlása hozzávetőlegesen 6-12 hónap.

Mit kell tennem, ha angol nyelven szeretnék záróvizsgát tenni?
Ha angol nyelven szeretne záróvizsgát tenni, e-mail-ben kell jeleznie a záróvizsgát megelőző napokban az iroda e-mail címén (iroda@mba.bme.hu).
© 2007 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem